جایزه استاد دکتر محمد قریب- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه جایزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/19 | 
نشانی:
میدان توحید، خیایان نصرت غربی، پلاک ۵۶، واحد ۲، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
تلفن:
+۹۸-۲۱ ۶۶۹۴۶۴۱۸
نمابر:
+۹۸-۲۱ ۶۶۱۲۵۲۲۳
نشانی مطلب در وبگاه جایزه استاد دکتر محمد قریب:
http://ethicsaward.ir/find.php?item=1.77.22.fa
برگشت به اصل مطلب