جایزه استاد دکتر محمد قریب- اخبار جایزه
چرا جایزه استاد دکتر محمد قریب؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چرا "جایزه استاد دکتر محمّد قریب"؟

انتخاب عنوان  "جایزه استاد دکتر محمد قریب"  از سوی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و اعطای دو سالانه آن به سرآمدان و شایستگان "علوم پزشکی و زیستی"، "علوم پایه"، "علوم انسانی و اجتماعی"، "علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی"، "علوم محیط زیست"،  "علوم فنی و مهندسی"، "علوم معماری و هنر" بخشی از وظایف انجمن به مثابه نهادی علمی، اخلاقی و مدنی برای معرفی معیارها و سرمشق­های علمی در جامعه است.
شادروان استاد دکتر محمد قریب (۱۳۵۳- ۱۲۸۸) "پدر طّب نوین کودکان ایران" شخصیتی چند ساحتی و تاثیرگذار و به معنای متعارف حکیم بود. انسانی مومن، دانشمندی مبرّز، استادی بی همتا و پزشکی دلسوز که در همه عمر جز به رضای خالق و خدمت به خلق نیندیشید. گفتار و کردار سرشار از معانی دکتر قریب در همه عرصه های تعلیم و طبابت، مسئولیت اجتماعی و سیاست درس آموز و به یادماندنی است و بر ماست که از بیان آنها زبان و رفتار معیار را در منظومه دانش، حرفه و جامعه امروزی فراگیریم، قدرت گفت­وگو و توانش ارتباطی میان استاد و دانشجو را مدام بالا ببریم، فاصله میان پزشک و بیمار و خانواده او را همواره کم کنیم و بر همدلی و همدردی و اعتماد میان نخبه و عامه پیوسته بیفزائیم.
استاد دکتر قریب در همه پهنه های زندگی از دانشگاه تا مطب و جامعه مظهر و معلم اخلاق بود، اخلاق علمی، اخلاق حرفه ای و اخلاق سیاسی و جامعه ما امروز نیازمند شناخت این آموزه ها و عمل به آنهاست.
نشانی مطلب در وبگاه جایزه استاد دکتر محمد قریب:
http://ethicsaward.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب